Енергийна ефективност

Всички продукти предлагани от КК Инвест Груп ООД отговарят на европейските изисквания за енергийна ефективност. За да постигнем обаче наистина висока енергийна ефективност трябва да имаме изпълнени и следните условия:

  • Климатикът (уредът) да бъде съобразен с големината на помещението.
  • Помещението да бъде добре изолирано.
  • Да се запушат всички въздушни канали.
  • Монтажът да бъде направен качествено.
  • Да се осъществява регулярна поддръжка на филтрите и профилактика на уредът.
  • Да се направи оптимална настройка според ежедневния график в помещението на ползване.