1. Обща информация

Поверителността и сигурността на вашите лични данни винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина изготвихме настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща процедурите и правилата, в съответствие с които събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ вашите лични данни. В качеството си на администратор на лични данни КК Инвест Груп ООД администрира и обработва вашите лични данни в съответствие със:

 • Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България и
 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни, заедно с Общите условия за ползване на интернет сайта ни, Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) и всички останали документи, които са упоменати, определят правилата, които КК Инвест Груп ООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на e-mail: office@dimag.bg.

Моля, запознайте се внимателно с нашата Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайта ни или да ни предоставите личните ви данни. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да ви предоставим / продадем желаната от вас стока или услуга, ако не ни предоставите нужната информация.

2. Регистрация на потребителски профил в сайтовете ни

Регистрацията на потребителски профил в сайта ни е напълно доброволна и безплатна.

С един e-mail адрес може да бъде направена регистрация само на един универсален потребителски профил.

За да можете да регистрирате потребителски профил в сайтовете ни и да извършвате поръчки през тях, е необходимо да имате навършени 16 години. Регистрацията на лица на възраст под 16 години е напълно забранена. КК Инвест Груп ООД не събира съзнателно лични данни на лица на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лични данни на дете на възраст под 16 години, ще предприемем всички необходими мерки за заличаването / изтриването на тази информация във възможно най-кратки срокове.

За да се регистрирате в сайтовете ни, е необходимо да се съгласите с Общите ни условия и Политиката ни за защита на личните данни. В случай, че не желаете да регистрирате потребителски профил, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай лични данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи ваши поръчки.

3. Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифицирането ви като физическо лице.

4. Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

КК Инвест Груп ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206377437, което събира, обработва и съхранява вашите лични данни при условията на настоящата Политика за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на следните координати:

5. Правни основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

КК Инвест Груп ООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни на базата на следните правни основания:

 • Изрично получено от вас съгласие;
 • Изпълнение на договор между Вас и КК Инвест Груп ООД, както и при предприемане на стъпки за сключването на договор;
 • Спазване на законовите задължения на КК Инвест Груп ООД (задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи).
6. С какви цели събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

КК Инвест Груп ООД събира, обработва и съхранява вашите лични данни за следните цели:

 • Регистрация и поддръжка на потребителски профил в нашия сайт: www.dimag.bg ;
 • Техническо съдействие за създаване на потребителски профил в сайта ни и възстановяване на забравена парола за достъп;
 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
 • Индивидуализирането / идентифицирането ви като на страна по договор с КК Инвест Груп ООД и обезпечаване на изпълнението на договора;
 • Извършването на поръчка / покупка на стока или услуга през сайта на КК Инвест Груп ООД;
 • Предоставяне на разяснения и допълнителна информация за предлаганите от КК Инвест Груп ООД стоки и услуги;
 • Администриране и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби и рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукти и др.;
 • Гаранционно и сервизно обслужване; Регистрация на участник в анкети, игри с подаръци, събития и промоционални кампании, организирани от КК Инвест Груп ООД;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Маркетингови цели включително директен маркетинг;
 • Оценка на ефективността на използваните маркетингови канали;
 • Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Изпращане на информационни съобщения при незавършена поръчка (забравени продукти в кошницата ви);
 • Изпращане на информационни съобщения за потвърждаване на направена поръчка, уточняване на метода и срока на доставка, наличните количества от заявените продукти и др.;
 • Изпращане на информационни съобщения за промени в използваните от нас платформи, препоръки за подобряване на използването им, промени в Общите ни условия, Политиката ни за защита на личните данни и др.;
 • Изпращане на информационен бюлетин за нови продукти или актуални промоционални предложения на КК Инвест Груп ООД (само при недвусмислено и конкретно демонстрирано от вас съгласие за получаване на бюлетин, изразено чрез попълване на формата ни за регистрация за бюлетин). Съгласието ви за получаване на информационен бюлетин може да бъде оттеглено по всяко време.
7. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява КК Инвест Груп ООД?

Когато регистрирате потребителски профил в нашия сайт, извършвате поръчка на стоки или услуги онлайн дейности, кандидатствате за потребителски кредит, участвате в наши рекламни кампании и мероприятия и т.н., могат да бъдат събрани различни видове лични данни, включително, но не само:

 1. Индивидуализиращи лични данни – име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща. Тези ваши лични данни могат да бъдат събрани при:
 • регистрация на потребителски профил в сайт www.kkinvest.bg;
 • покупка на стока или услуга през сайтa ни;
 • абониране за информационен бюлетин и рекламни съобщения;
 1. Единен граждански номер – вашият единен граждански номер може да бъде поискан само при:
 • изрично изявено от вас желание за издаване на фактура на физическо лице;
 • покупка на стоки и услуги на изплащане.
 1. Финансови данни и информация (банкова сметка и други)
 2. Данни, събрани в процеса на предоставяне на нашите услуги:
 • Данни за използвания от вас IP адрес – вашият IP адрес може да се използва за локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания и др.;
 • Данни, събрани при комуникацията между Вас и КК Инвест Груп ООД – информация, събрана при попълване на контактните форми в сайта ни, при използване на чата в сайта ни, при оставяне на мнения и отзиви за закупените от вас продукти и др.;
 • Информация относно посещенията и използването на сайта ни;
 • Информация за направените от Вас поръчки – т.н. история на поръчките (само ако имате регистриран потребителски профил в нашия сайт).
8. Срок на съхранение на личните данни

КК Инвест Груп ООД ще съхранява и обработва предоставените от вас лични данни за период, необходим за изпълнението на целите, за които са били събрани, след което вашите лични данни ще бъдат изтрити или псевдонимизирани / анонимизирани, освен ако нормативен акт не изисква да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Ако имате регистриран потребителски профил в нашия сайт, КК Инвест Груп ООД ще съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта.

9. На кого предоставяме вашите лични данни?

Във връзка с изпълнението на договорните ни задължения по договор, сключен с Вас, както и във връзка с изпълнението на законовите ни задължения, може да предоставим част от вашите лични данни на:

 • Транспортна или куриерска фирма, която да извърши доставката на закупените от Вас стоки до посочен от вас адрес;
 • Сервизна или монтажна фирма, която да извърши монтажа, инсталацията и / или първоначалната настройка на закупената от Вас техника;
 • Финансови, банкови и кредитни институции – за извършване на необходимите плащания при закупуване на стока или услуга, включително при кандидатстване за потребителски кредит (покупка на изплащане);
 • Външна счетоводна къща / кантора, подпомагаща счетоводната дейност на КК Инвест Груп ООД;
 • Организации, фирми и лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, маркетингови агенции, IT компании и др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим вашите лични данни по силата на действащото законодателство – Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерството на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи и др.;
10. Права на физическите лица

Като субект на лични данни вие имате следните права:

 • Право на достъп до събраните за вас лични данни;
 • Право на коригиране и / или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни;
 • Право на преносимост на личните данни;
 • Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни;
 • Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране;
 • Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни;
 • Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни.
 • Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните ви данни, както и да ги коригирате, като влезете в потребителския ви профил, ако разполагате с такъв.
 • Ако искате да получите достъп до събраните за вас лични данни, да заявите корекция, да поискате те да бъдат изтрити, да оттеглите съгласието си или да възразите срещу тяхното обработване, трябва да изпратите искане до КК Инвест Груп ООД на e-mail: office@dimag.bg.

С оглед избягване на злоупотреби, искания с горепосоченото съдържание ще бъдат разглеждани само:

 • ако са изпратени от електронната поща, която сте използвали при регистрацията на потребителския Ви профил в нашите сайтове и съдържат достатъчно информация (име, фамилия и телефонния номер, използвани при регистрацията), която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни. КК Инвест Груп ООД си запазва правото да изиска допълнителна информация, която да Ви идентифицира като притежател на тези лични данни.

КК Инвест Груп ООД поема ангажимент да предостави поисканата информация без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземe предвид сложността и броя на исканията. ” КК Инвест Груп ООД ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочи и причините за забавянето.

КК Инвест Груп ООД има право да откаже да предостави поисканата информация, като във всички случаи ще посочи и причините за отказа си. Във всички случаи имате право да подадете жалба и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган по защита на личните данни на територията на Република България.

11. Право на достъп, коригиране, ограничаване и изтриване на събраните за вас лични данни.

Вие имате право да изискате от КК Инвест Груп ООД потвърждение дали се обработват ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до данните, както и до информация за:

 • категориите лични данни, които се обработват;
 • целите на обработването;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити вашите личните данни;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се обработват и съхраняват личните данни.

 

Право на коригиране и / или допълване на неточни или непълни лични данни

Вие имате право да коригирате и / или допълните личните данни, които сте ни предоставили, по всяко време. Можете да направите това директно през вашия потребителски профил в уеб сайта www.dimag.bg или като изпратите искане до КК Инвест Груп ООД  на e-mail: office@dimag.bg.

 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от КК Инвест Груп ООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а КК Инвест Груп ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато не съществуват законови основания за тяхното съхранение и е налице някое от посочените по-долу основания:

 • вашите личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или са обработвани по друг начин;
 • обработването на личните данни се основава на предоставено от вас съгласие, което вие оттегляте;
 • не съществува законово основание за продължаване на обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на КК Инвест Груп ООД, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които КК Инвест Груп ООД има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:

 • за спазване на правно задължение на КК Инвест Груп ООД, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка на ЕС;
 • за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • други.

 

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от КК Инвест Груп ООД да ограничи обработването на свързаните с вас лични данни, когато:

 • оспорвате точността на личните данни (за срок, който позволява на КК Инвест Груп ООД да провери точността на личните данни);
 • обработването на личните ви данни е неправомерно, но вие не желаете те да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;
 • КК Инвест Груп ООД не се нуждае повече от вашите лични данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на ваши правни претенции;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на КК Инвест Груп ООД имат преимущество пред вашите интереси.
12. Други права

Право на преносимост на личните данни

С цел допълнително засилване на контрола над личните ви данни, вие имате правото да поискате от КК Инвест Груп ООД по всяко време да ви предостави отнасящите се до вас лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат. Можете да се възползвате от това ваше право, само когато:

 • личните ви данни са събрани въз основа на собственото ви съгласие или
 • обработването им е необходимо поради договорно задължение.

 

Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни

Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни от КК Инвест Груп ООД, включително ако тези лични данни се обработват за целите на директния маркетинг или за профилиране.

 

Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране

Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране. Това право е неприложимо, когато решението:

 • е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и КК Инвест Груп ООД;
 • е разрешено от правото на ЕС или правото на държава членка;
 • се основава на изрично ваше съгласие.

 

Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако КК Инвест Груп ООД установи нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, КК Инвест Груп ООД ще ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

КК Инвест Груп ООД не е длъжен да ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни и тези мерки са били приложени преди нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението на сигурността няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. В такъв случай КК Инвест Груп ООД ще направи публично изявление или ще предприеме друга подобна мярка, така че всички засегнати физически лица да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

 

Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни

В Република България компетентният надзорен орган по защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни. В случай на нарушаване на правата Ви имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.