Жилищна сграда Надежда

 Жилищна сграда Надежда – изпълнение на ОВК и ГАЗ.

ОВК – Изпълнение на нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации.

ГАЗ –  Изпълнение на цялостна газова инсталация до всеки отделен обект.

Доставка  и  изпълнение  на димоотводна инсталация за газови котли.