Х-л Рамада Принцес Пловдив

Подмяна на стари с нови конвектори за отопление и охлаждане в хотелските стаи.

Подмяна на стари стоманени тръби с нови полипропиленови по тръбни трасета за всички конвектори.

Доставка и монтаж на магнитни датчици по дограма, регулиращи включване/изключване климатични конвектори.

Подмяна на всички вентилационни решетки и въздуховоди.