Читалище „Братя Миладинови” – гр. Петрич

Обновяване на културна инфраструктура – Читалище „Братя Миладинови” – гр. Петрич

Доставка и монтаж на климатично оборудване и инсталация.

Изпълнение на нагнетателна и смукателна вентилационни инсталации, вентилационни камери за всяко помещение в сградата.